| noc divadel 2013 | soutěž na logo divadelního festivalu |
divadelní hra, odehrávající se na rozdíl od filmu v prostotu, nabízí divákovi pohled hned z několika úhlů, a to nejen ve smyslu pohledu z bočního balkonu či z předních řad, také interpretace díla od předlohy, scénáře, nastudování až po divákův dojem nás přenáší do různých perspektiv... proto i logo noci divadel balancuje v několika rovinách a přesto působí jako harmonický celek... divadelní kus, chcete-li...

zrcadlo interpretace zde zastupuje divadelní reflektor, který za sebou zanechává svou stopu ...svůj stín ...lze vůbec kužel světla nazývat stínem?

nebo je to jen paprsek měsíce dohlížejícího nad celou nocí divadel?