| Plzeň 2015 | vizální styl Evropského hlavního města kultury |
explikace
koncepce ne-jednotnosti

Jednotný vizuální styl je vystavěný na již existujícím logu symbolizujícím soutok čtyř plzeňských řek v jednu. Vydaly jsme se proti jejich toku, abychom logo opět rozložily na základní elementy a z nich vystavěly zbrusu novou identitu, kterou jsme předkládaly do veřejné soutěže o vizuální styl v červnu roku 2011. Ze základního písma a prvků loga jsme vykonstruovaly nový akcidenční plzeňský font, který se stal základním stavebním kamenem celé připravované podoby. Jeho kresba je natolik výrazná a nezaměnitelná, že na první pohled identifikuje svůj domovský projekt i bez přítomnosti samotného loga. Spolu s dalšími ustálenými prvky, jako je parciální dekor, průhledné textové paletky, fragmenty samotného loga či níže specifikovaná barevnost, vzniká velké množství nástrojů, pomocí kterých lze komunikovat jednotně, přesto odlišně. Pod projekt Plzeň EHMK 2015 spadá velké množství akcí a aktivit a bylo by nemožné, a z výtvarného hlediska veliká škoda, svazovat vše přílišnou uniformitou. Různorodé akce lze proto nechat žít vlastním životem i identitou a lze je pouze zastřešit neomezujícím přesto identifikujícím písmem. Za použití stejných prvků lze vytvořit jak konzervativní prezentaci pro Den Evropy, přes poutavý a přehledný program až po alternativní a mladistvě chaotický plakát na Den Meliny Mercouri.

Celkový záměr bylo vytvořit výraznou, pozitivní, hravou a pozornost budící tvář jednotlivých aplikací, která bude rozvíjet a podporovat svou kreativní Plzeň. Vizuální styl není příliš formální ani graficky minimalistický, aby byl otevřenější co nejširší cílové skupině, je kladen velký důraz na fotografii a dekorativnost, která by měla působit líbivě i na laickou veřejnost, a přesto se vše snoubí v jeden moderní celek.

koncepce barevnosti
Stejně jako je třeba se v každém roce soustředit na jednu oblast vývoje, je třeba si i na poli barev rozdělit své úlohy. Jsou před námi čtyři roky pestré činnosti a čtyři barvy. V roce 2011 je projekt teprve v plenkách, představíme v něm všechny kreativní prvky a pro jejich čisté vyznění je budeme servírovat na šedém podnose, který nebude soupeřit s jejich vizuální sílou. Ujednocením předchozích stylů a zvyků dojde k očistě duše a s přelomem roku se nám začne projekt vybarvovat. Přijde žlutý rok 2012, kdy se vyrovnáme se zažloutlou minulostí, gradující barevnost se zvolna připraví na svěží ekologický vítr zeleného roku 2013. V roce 2014 jsme již v zahřívací fázi, žhavá otázka střetů kultur, multižánrová a mezigenerační pestrost a hlavně očekávání velkého finále přináší naléhavou červenou barvu. V roce 2015 vyvrcholí projekt, prohloubí se všechna témata, posčítá se dosavadní úsilí a vyvstanou společně všechny barvy.

Barevnost městské hromadné dopravy, která je koncipována ve stejných heraldických barvách jako současné logo, umožní využití samotné barvy dopravního prostředku /žlutý rok = žlutá tramvaj, zelený rok = zelený trolejbus, červený rok = červený autobus/

Samotnému logu, které bylo ve spoustě případech vizuální podobou hravě zastoupeno, jsme vdechly více života do končetin ...a maskot s dlouhým krkem byl na světě.

autorky:
MgA. Andrea Michálková
MgA. Petra Novotná Stránská

brožura ke stažení:
PDF (17 MB)