| opetranostra |
vzdělání:
1992-1996
Vyšší odborná a střední uměleckoprůmyslová škola Turnov
|obor plošné a plastické zpracování kovů|

2002-2005
bakalářské studium, obor Knižní kultura
Ústav umění a designu Západočeská univerzita v Plzni
|Studium zaměřeno na tvorbu uměleckých knižních objektů po stránce řemeslné, koncepční i výtvarné. Praktická bakalářská práce absolvována v atelieru graf. designu na téma „Filmový plakát” pod vedením Doc. Františka Stekera.
Studium absolvováno složením státní závěrečné zkoušky z dějin umění a dějin knižní kultury.|

2006–2009
navazujícího magisterské studium Ústav umění a designu Západočeská univerzita v Plzni,
obor Ilustrace a Grafický design, spec. Grafický design |prof. Zdeněk Ziegler|
|Praktická diplomová práce na téma „grafické řešení publikace”.
Dvě publikace volného zpracování knihy Ariel |Sylvie Plath|, polovina práce realizována pro zrakově postižené, důraz kladen na nový přístup a vývoj ilusrací v braill pointech. Druhá publikace otevírá možnosti typografie jako samostatného výtvarného prvku s kresebnými ilustracemi pod vedením prof. Borise Jirků.| Vedoucí práce prof. Z. Ziegler, oponent P. Hrach, konzultant prof. Boris Jirků. Obhájeno na výbornou, studium zakončeno státní závěrečnou zkouškou z dějin umění, estetiky a dějin grafického designu, absolvováno s vyznamenáním.|


projekty:
Podílení se na nově vznikajícím jednotném vizuálním stylu ZČU
|oceněno rektorem ZČU na Slavnostní vědecké radě ZČU 2007|
Obal desky Chinaski „není naco čekat” 2010
Projekce turné Chinaski „t-mobile chinaski tour není naco čekat 2010”
Spoluúčast na vzniku dětské knihy Tisíc jizev pro nakladatelství Albatros


výstavy:
2005, 06, 07, 08, 09 Figurama
|mezinárodní výstava figurální kresby|
2006 Evropská Identita
|Putovní výstava plakátů|
2007 Grafika roku
2007 Steker und Studenten - Grafik und Design, Plauen
|výstava studentů graf. designu|
2007 Obrazy
|výstava obrazů, Galerie u zlatého lva Jičín|
2008 Kafka a Borges v Plzni, České centrum Praha
|výstava plakátů pro mezinárodní projekt|
2008 Klauzurní práce, Avalon Plzeň
|výstava klauzurních prací studentů UUD|
2008 Evropa bez bariér
|putovní výstava studentů českých vysokých výtvarných škol|
2009 Klauzury 1|09, Avalon Plzeň
|výstava klauzurních prací studentů UUD|
2009 Typografie prostoru, Galerie U Svaté Anny Plzeň
|typografie ve vztahu k místu a prostoru|
2009 Bakalářské a diplomové práce
|práce studentů Ústavu umění a designu|
2012 František Steker a studenti, Selb-Německo