| zámek Vimperk | jednotný vizuální styl |
Základní prvek jednotného vizuálního stylu je značka, logo tvořené hlavní dominantou vimperského zámku. Je to věž s hodinami umístěná v hlavním průčelí zámku, sloužící zároveň jako vstupní brána do zámeckého komplexu. Logo tedy tvoří stylizovaná věž ve spojení se slovním označením „ zámek Vimperk“. Značka je potom vysázena písmem Myriad Pro Bold. Jednotný vizální styl slouží k vnější i vnitřní prazentaci. Koncepce vizuální komunikace se opírá o základní prvky, kterými jsou logo, písmo a barva. Manuál slouží zároveň jako předpis nebo návod pro realizaci jednotlivých součástí vizuálního stylu. Základní barevná varianta loga existuje pouze v pozitivní verzi. Lze ji použít na bílém podkladu, vyjímečně (nesmí být ohrožena čitelost loga) se může aplikovat do 20% sytosti podkladové barvy.

použité barvy:

PANTONE 124 C
CMYK 4 | 31 | 95 | 0
RGB 243 | 181 | 40


PANTONE black C
CMYK 100 | 100 | 100 | 100
RGB 0 | 0 | 0

grafický manuál ke stažení:
PDF (4,7 MB)